ร่วมออกบูธบริการวิชาการในงาน ๘๒ ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์