ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day) และหย่อนบัตรเลือกตั้งจำลองโดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี  ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี