ร่วมออกบูธบริการวิชาการ ในงาน ๘๒ ปี  เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์