สำรวจเส้นทางการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทำความเข้าใจก่อนส่งมอบงานต่อให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนวัสดุภัณฑ์ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 24 มีนาคม 2557