ร่วมออกบูธบริการวิชาการในงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดตรัง”