ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เยี่ยมชมบูธบริการวิชาการและบูธแสดงสินค้าภายในงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดตรัง”