ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้หายจากพระอาการประชวร