ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในกิจกรรม ทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒