ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพบปะพูดคุยกาแฟยามเช้า "ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน" โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ