อาจารย์วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาวินัยใส่ใจสะอาดเปี่ยมคุณธรรม เด็กดีศรี วสส.ตรัง