ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ร่วมถ่ายรูปกับผู้ได้รับทุนการศึกษาชมรมคลังสมอง สถาบันพระบรมราชชนก