อาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี ๒๕๖๒