พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 26 มีนาคม 2556