ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญสังเกตการณ์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดย สโมสรนักศึกษาชุดที่ ๒๔