อาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย