ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน