ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกและผู้บริหารสถาบัน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันปีใหม่ของไทย