ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมงานร่วมใจผูกพันสายสัมพันธ์ สบช. โดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน เปิดงาน