ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนี้ ผู้บริหารวิทยาลัยให้เกียรติกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ด้วย