ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๒