ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในกิจกรรมถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒