ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒