ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมกิจกรรมแกนนำค่ายพัฒนา TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๒