คุณสุธรรม เรือนแก้ว หัวหน้ารักษาความปลอดภัย และ คุณอดิศร สุริยน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ หมู่ 4 สมาชิก อปพร. ตำบลควนธานี เข้าพบผู้อำนวยการ แจ้งความประสงค์ขอเข้ามาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวิทยาลัย โดยมีสมาชิกประมาณ 40 คน เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน