ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในกิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา ค่ายอาสาปันฝันน้องและบริการวิชาการด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๕