ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีท่านพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน