สังเกตการณ์การฉีดยาฆ่าแมลงภายในหอพักนักศึกษาจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 จังหวัดตรัง เพื่อความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดแก่นักศึกษา