ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๒