ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒