เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งรดน้ำขอพรจาก ท่านชวน หลีกภัย  ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒