ร่วมโครงการการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร โดยสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 27 มีค 2557