ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

** แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสาร ณ กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ชั้น 2 อาคารทันตกรรม