ผู้อำนวยการและคณาจารย์ ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 31 มีนาคม 2557