ผู้อำนวยการและคณาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาศ "วันข้าราชการพลเรือน" พ.ศ. 2557 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง วันที่ 31 มีนาคม 2557