กิจกรรมผ้าป่าร่วมใจ มอบให้สังคมเพื่อสร้างซุ้มประตูวัด