ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร วสส.ตรัง ร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมืองตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 1 เมษายน 2557