พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ ถวายราชสดุดี ขัตติราชนารี สิรินธร"เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557