ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ประชุมงานร่วมกับกลุ่มอำนวยการ (งานบริหารทั่วไป) ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 2 เมษายน 2557