พิธีอำลาสถาบัน ในโครงการพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา