พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑