ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 2 เมษายน 2557