ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศบ.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒