ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๕๑ ประจำวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน้า ๔