เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 2562

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๕๑ ประจำวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน้า ๑๑