ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา จาก วสส.ตรังในมหกรรมกีฬาคนพันธุ์เฮลธ์ ครั้งที่ 3