คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข​ ระดับเขตบริการสุขภาพที่​ ๑๒ ประจำปี​ ๒๕๖๒