ร่วมพิธีเปิด มหกรรมกีฬาคนพันธุ์เฮลธ์ ครั้งที่ 3 สู่อาเซียนวิทยาลัยเครือข่าย สวสท. "กัลปพฤกษ์เกมส์"