อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒