รับมอบต้นเบาบับ (Baobab) ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและในโลก นำเข้าโดยท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร