ร่วมงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี วันที่ 4 เมษายน 2557